Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus "Protsendiaeg. Skulptuur & arhitektuur"

12. märts - 18. aprill 2010
PROTSENDIAEG
SKULPTUUR & ARHITEKTUUR

Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus
Eesti Arhitektuurimuuseumis Rotermanni Soolalaos
Ahtri 2, Tallinn K- P 11-18
2. märtsist - 18. aprillini
Naitusekutse

kuraator Tiiu Kirsipuu
kujundaja Tea Tammelaan

NÄITUSE AVAMINE 12. märtsil 2010  kell 16.00

Nn PROTSENDISEADUSE kohaselt kasutataks 1% iga riigi ja omavalitsuse poolt tellitava avaliku ruumina käsitletava ehitise-rajatise (hoone püstitamine, laiendamine või rekonstrueerimine) eelarvest avalikku ruumi kunsti sihttellimiseks.

Eesti Kultuuriministeerium sai valitsuselt ülesande seaduseelnõu välja töötada, vastav töörühm moodustati 2008. aastal. Seaduse eesmärk on kunstide sünteesi kaudu avaliku ruumi esteetiline rikastamine ja inimsõbralikuma ning harmoonilisema keskkonna loomine.
Protsendiaeg on ukse ees - kas skulptorid ja arhitektid on selleks valmis?
Tänapäeval arhitekti ja skulptori koostööd peaaegu ei eksisteeri, riigi ja omavalitsuse tellitud hoonete projekteerimisel jääb kunst väljapoole riigihanke kriteeriume.
Meie linnaruumidesse oleks kunsti hädasti vaja.
Kujurite Ühenduse näitus on märguanne kultuuriministeeriumile ja vabariigi valitsusele: me ootame seda seadust.

Näituse raames toimub Rotermanni Soolalaos 30. märtsil algusega 12.00
SEMINAR "1% kunstile", kus võtavad sõna Kunstnike Liidu president Jaan Elken, Tallinna linnadisainer Urmas Kaldaru, Tartu Linnavalitsuse arhitekt Urmo Mets, arhitekt Ralf Lõoke, hollandi kunstnik Benk van Hennekum ning kunstiteadlane Ans van Berkumi, Helsingi Arabianranta linnaosa kunsti koordineerija Tuula Isohanni, kunstiteadlane Karin Hallas-Murula ja Kultuuriministeeriumi esindaja.