Paber kannatab kõike

Näitus keskendus paberi kui materjali võimalustele ruumi- ja vormimaailmas.
Viimastel kümnenditel on märgata rahvusvaheliselt elavat huvi paberi ruumiliste kasutusvõimaluste rakendamise osas erinevates kunstivormides. Skulptuuriäituse eesmärgiks oli tuua esile paberi väljenduspotensiaal, mis on eri kunstnike (nii kodumaiste- kui väliskunstnike) käsitluses arenenud ja muutunud tavalähenemisest erinevaks tänu ideede väljenduse tehnilistele võtetele ning materjali poolt esitatud väljakutsetele. Näitus laiendas ka käibefraasi „Paber kannatab kõike“ etümoloogilisi tähendusi. Näituse võimalus on kõneleda läbi materjali ajalikkuse ja see ei välistanud, vaid pigem nõudis teose püsivust vaimsel tasandil – tulemuseks oli mentaalne skulptuur, mis vormis on efemeerne, mentaalselt aga püsiv. Näituse tööde skaala kõikus miniatuursetest vormimängudest suuremõõtmeliste paberinstallatsioonide ja -ruumideni välja. Tingimuseks ruumilisus, materjaliks paber.
Skulptuuride ja installatsioonide põhimaterjaliks ning inspiratsiooniks olid nii vanad raamatud, erinevad paberid ja paberimass, mida oskuslikult töödeldi ja miksiti, papp, kartong, ajalehed jms. Ütlus “Paber kannatab kõike” sai vormi ja kuju.
Näituse korraldasid Anne Rudanovski, Mari-Liis Tammi ja Tiiu Kirsipuu

Näitus toimus Tallinnas Disaini- ja Arhitektuurigaleriis 2014.a novembris, Pärnu Uue Kunsti Muuseumis 2015. a. jaanuaris ja Saaremaa Kunstistuudios 2015.a. Veebruaris.

_1Paber kannatab kõike

_P1160691

_P1160692

_P1160695

_P1160696

_P1160701

_P1160705

_P1160711

_P1160714

_P1160715

_P1160717

_P1160719

_P1160721

_P1160724

_P1160729

_P1160737

_P1160740

_P1160744

_P1160745

_P1160751

_P1160757