Aastanäitus KÄÄRKAMBER

Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus KÄÄRKAMBER Võru Linnagaleriis
04. juuli - 26. august, 2016. a.
Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus KÄÄRKAMBER Võru Linnagaleriis
04. juuli – 26. august, 2016. a.

Paljud tänapäeva inimesed ei tunne enam sõna käärkamber, või kui teavadki, siis ei hooma, mida see täpselt tähendab. Käärkamber on kirikus asuv ruum, vahel ka kiriku kõrvalhoone vaimuliku ametiriiete ja kirikuriistade hoidmiseks (Udo Uibo „Sõnalood, Etümoloogilisi vesteid“ 2014). Kunsti hoidmise tarvis nimetatakse käärkambreid muuseumiks ja näitusesaaliks, seal hoitavad või eksponeeritavad tööd on eriliselt välja valitud, tihtipeale pühaduse staatuses.

Skulptorite aastanäitusel Käärkamber eksponeeritakse töid, mille teema puudutab igavikulisi väärtusi - ausus, aatelisus, eetilisus, ülevus, vastutustunne, ideelisus, armastus, sünd, surm, tolerantsus, empaatiavõime, sallivus ja lugupidamine kõige elava vastu, etc. Usk dogmana ei ole prioriteet, kuid teemat käsitlevad tööd pakuvad huvi, eriti praeguse Euroopa taustsüsteemis.
Näitusele kutsuti esinema Eesti Kujurite Ühenduse liikmeid uute, sobivuse korral ka vanemate töödega; materjalid ja meediad on vabad - kaasaegset skulptuuri võib luua pronksist, kivist, segatehnikas installatsioonideni. Oodatud olid kineetilise kunsti ja audio-visuaalsed tööd.

Näituse kuraator Terje Ojaver

KkujuriteaastanaitusJPG

_V_1 _V_2

_V_4

_V_5 _V_6

_V_7

_V_8 _V_10

_V_9

_V_11 _V_12

_V_13 _V_14

_V_16

_V_17

_V_18 _V_19

_V_20