V Läänemeremaade Animalistliku Skulptuuri Festival Tallinna Loomaaias

Kokkuvõtval viimasel festivalil osalejad valiti teisiti kui eelmistel kordadel. Juba kevadel saadeti informatsioon laiali kõigile varasemate festivalide laureaatidele palvega teatada oma võimalikust soovist osaleda…
Kuna kõigil laureaatidel ei osutunud võimalikuks seekord kohale tulla, täideti vabanenud kohad EKÜ vahendusel kujuritega Eestist, tööle asus 10 kujurit: Lea Armväärt Eestist, Elna Elisabeth Christiansen Taanist, Margarita Kamardina Venemaalt, Tauno Kangro Eestist, Hermine Keller Rootsist, Aleksander Litvinov Eestist, Vitaly Novikov Venemaalt, Sergejus Plotnikovas Leedust ning Külli Tammik ja Simson Seakülast Eestist. Kujutada võis mistahes looma, kuid kuju suurim mõõde ei tohtinud üldjuhul ületada 0,5 meetrit. Modelleerida võis nii kohapeal tekkinud idee ajel kui varem läbimõelduna kaasa võetud eskiisi või minimudeli järgi. Eks igal kujuril ole ju oma sisse harjunud  töömeetodid. Loomaaia 67. sünnipäeva, 25. augusti keskpäeval pandi lõplikult viimistletud animalistlikud pronkstaiesed loomaaeda samadesse boksidesse nii žüriile (Juhan Hindov, Mati Kaal, Jaak Kangilaski, Tiina-Mall Kreem, Harry Liivrand, Ljudmilla Martz, Jaak Soans, Aleksander Stern, Sandor-Martin Stern, Aleksei Turovski, Viktor Vassiljev) kui loomaaia külastajatele hindamiseks välja.
Fotodel: Külli Tammiku "Tigu", Seaküla Simson töötamas ja Lea Armväärti "Sisalik"

1 2

4