Skulptuurinäitus SILD Jõhvi Kontserdimajas ja Galeriis 4.-30. august 2006.a.

Kujurite Ühendus on korraldanud oma aasta- ja ülevaatenäitusi mitmes erinevas Eestimaa paigas, seekordseks näituse kohaks valiti Jõhvi linn Ida-Virumaal. Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus SILD toimus Jõhvi Kontserdimajas ja Galeriis 4.-30. augustini 2006.a.
Näituse pealkirjaks valitud nimetus Sild on erinevaid tõlgendusi lubav ja samas eri kultuurikontekstis mõistetav. Sild on sümboolne kujund, mille märksõnadeks ühendamine, ületamine, kahe poole sidumine, kandmine, samuti konstruktiivsus, tugevus ja kestmine aga ka kahtlemine ja kahevahel olek. Lisaks on sild eritähenduslik Jõhvile – keset linna asub raudteesild, mis ehitati 70. aastate paiku ja on tänaseks amortiseerunud ning kuulutatud varisemisohtlikuks. Ja sellisena seisab sild Jõhvis veel teadmata kaua.
Kunstnikke kutsuti osalema omapoolsete visioonidega võimalikest sünonüümidest SILLA kujundile.
Näitusel osales 31 kunstnikku erinevates tehnikates töödega. Esindatud oli nii traditsiooniline pronksivalu, kivi, keraamika, maal kui ka installatsioon ja foto. Tööd olid eksponeeritud galeriis, Kontserdimaja fuajees ja hooneesisel platsil.
Näituse kuraatorid olid Terje Ojaver ja Vergo Vernik.

Sild1 Sild2

Sild3 Sild4

Sild5 Sild6

Sild7 Sild8