Kujurite Ühendus tunnustab noori tegijaid

Eestis õpetatakse kõrghariduse tasemel skulptuuri kahes kohas- Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas on skulptuuri osakond ning Eesti Kunstiakadeemias on installatsiooni ja skulptuuri osakond. Kujurite Ühendus jälgib nende toimetamisi huviga ning peab noortele kunstnikele pöidlaid. Igal põlvkonnal on omad tööviisid ja põhimõtted, mis erinevad eelmistest, kuid sealjuures leidub ka omajagu põlvkondadeülest, kõnetavat ühisosa.

Seetõttu oleme algatanud sümboolse tunnustusprogrammi noortele tulijatele ning loodame muuta see jätkuvaks traditsiooniks. Kujurite Ühendus on tunnustanud  Pallase skulptuuriosakonna parimat lõpetajat Maarit Mälgit aastal 2020 ja Eliise Rohtaasa ja Karmen Macachori 2021 a.-l. Laureaadi valib EKÜ juhatus diplomitöö põhjal.

Ka sel aastal soovib Kujurite Ühendus kummagi kõrgkkooli skulptuuriosakonna parimat lõpetajat esile tõsta ning innustada. Tunnustuskiri ning kutse osalema Kujurite Ühenduse aastanäitusel Viinistus ootab 2022 aastal kahte noort skulptorit:

Parim EKA installatsiooni – ja skulptuuriosakonna lõpetaja ning parim Pallase skulptuuriosakonna lõpetaja aastal 2022.