Heiti Kulmar

Sünd. 1988 Tartus. Lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli skulptuuri ja restaureerimise erialal 2012 a. ja muinsuskaitse ja konserveerimise magistrantuuri Eesti Kunstiakadeemias 2016 a. Töötas 2015-2019 Tartu Kunstimuuseumi skulptuurikogu hoidjana. 2022. aastast töötab Tartu LV miljööväärtuste peaspetsialistina. Osalenud ühisnäitustel, kureerinud näituseprojekte 2017, 2019 ja 2022. aastal. 

Peamiselt tegeleb skulptuuride ja monumentide restauraatorina, vabalooming inspireeritud mütoloogiast, loodusvormidest ja inimkonna suhetest keskkonnaga. Teosed on enamasti väikevormid kipsist, keraamikast või polümeervaikudest. 

Tel. 58181678

Heiti.kulmar@gmail.com

https://heitikulmar.wordpress.com