Leena Kuutma

Sündinud 1974 Tallinnas, lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias skulptuuri eraiala aastal 1996. Näitustel esineb alates aastast 1993.

On teinud mitmeid isiknäitusi, osalenud arvukatel grupi- ja ühisnäitustel Eestis ning välismaal. Alates 1994 osalenud kokku üle 50-l workshopil, sümpoosionil ja konkursil.

L. Kuutma loominguline käekiri on tihti valdkondadevaheline ning seotud peamiselt skulptuurile omase ruumikogemuse ja keraamikale iseloomulike materjaliteadmiste ühendamisega. Kõnetavad teemad on ka avalik ruum ja joonistamine.

Kuulub nii Eesti Kujurite Ühendusse kui ka Eesti Keraamikute Liitu.
 Vabaõhutöid  statsionaarselt kollektsioonides Eestis, Saksamaal, Austrias, Türgis, Taanis, Lätis, Leedus.

leena.kuutma@gmail.com
www.leenakuutma.com