Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus „Puust ja punaseks“ 07. – 27. oktoober 2020

Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus „Puust ja punaseks“

Eesti Rahvusraamatukogu 6. korruse näitusesaalis 6. – 27. oktoobril 2020 

2020. aasta EKÜ aastanäitusel “Puust ja punaseks” eksponeeriti valik liikmete uutest ja vanematest teemaga seonduvatest töödest.

Traditsioonilises tähenduses viitab näituse pealkiri sellele, et kellelegi tahetakse asju väga selgeks ja näitlikult üheselt mõistetavaks teha – tehakse ette “puust ja punaseks”. Selle vana ütluse tähendusvälja saab aga mitmeti laiendada, tõlgendada ja interpreteerida.

Puudest saame puitu ja see on skulptoritele üks traditsioonilistest materjalivalikutest. Puu, puit ja mets on praegusel ajahetkel ühiskonna meeltes ja mõtetes. Nüüd, kus keskkonnaga seotud teemadeta ei möödu enam ükski päev, on nende sõnade tähendus aktualiseerunud ning saamas juurde uusi kihte. Puit on ka põhiline paberitootmise algmaterjal. Paber, millele trükitud kogu meie kultuuri kandev kirjasõna, on aegade muutustes tegemas ruumi digitaalsele infole nii, nagu savitahvlid kunagi tegid ruumi paberilaadsele kirjutusmaterjalile.

Puidu kui materjali läbi leiab näituse teema sidususe ka näituse toimumise koha, Rahvusraamatukoguga.

Punasel värvil on määratu lai seosteväli pärimuskultuurilisest elujõust, seostest vere ja kaitsega kuni okupatsiooniaegse riikliku kohustusliku värvini.

Skulptorite võimalus kõneleda maailmast ja maailmaga toimub läbi erinevate materjalide, millel omad mälukihid, puiduringid ning muu seosteruum. Individualistlikul ajastul on igaühel omad arusaamad, teema- ning rõhuasetused, kujundlikud “punasega” märgitud teemad – nii ühiskondlikud kui isiklikud, millele tähelepanu pöörata ning mida esile tuua.

Näitusel osalesid Airi Luik, Tiina Teemägi, Gea Sibola Hansen, Tõnis Paberit, Rait Pärg, Mikhail Duhomenok, Al Paldrok, Leena Kuutma, Tiiu Kirsipuu, Tauno Kangro, Rait Prääts, Hille Palm, Ahti Seppet, Elo Liiv, Iris Jurma, Jaan Luik, Piret Meos, Mari-Liis Tammi, Ahti Seppet, Mare Mikof, Maarit Mälgi (KK Pallas), Anne Rudanovski, Silja Truus, Ekke Väli, Aili Vahtrapuu, Raimo Kuusik, Aime Kuulbusch, Terje Ojaver, Jüri Ojaver, Per Petersen, Vergo Vernik, Aleksander Litvinov, Jass Kaselaan, Ellen Kolk, Airike Taniloo, Georg Kotter, Tõnu Smidt, Eneken Maripuu, Ilme ja Riho Kuld ning Tõnu Maarand.

Näituse kureerisid Tiiu Kirsipuu, Aime Kuulbusch Mölder, Leena Kuutma, Gea Sibola Hansen ja Mari-Liis Tammi Kelder.