„Tulvab olemisse“/ Flows into being  (Eesti VIII pisiplastika näitus ja Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus 22.09 – 23.10.2021)

„Tulvab olemisse“/ Flows into being 

Eesti VIII pisiplastika näitus ja Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus

22.09.2021 – 23.10.2021

Pallase galeriis avatati kaheksas Eesti pisiplastika näitus, millest olulise osa moodustab Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus. Avatud konkursiga grupinäituste formaadile pani aluse Tartu Kunstimuuseumi pikaaegne skulptuurikogu hoidja ja skulptor Ahti Seppet aastal 1986. Väljapanek tähistab ühtlasi ka näitusesarja 35. aastapäeva, soovides jätkata selle kõrget taset ning innustada noori ja alustavaid kunstnikke julgelt osalema ning oma potentsiaali avastama.

Konkursil osalenud kunstnike esitatud loomingust valiti välja 53 autori pisiplastilised teosed, mille pikim mõõt ei olnud suurem kui 60 cm. Lisaks arvukatele teostele traditsioonilistest materjalidest nagu keraamika ja pronks, on väljapanekus ka mitmeid muudest materjalidest installatsioone. Osalejate hulgas on nii kunstitudengid kui ka karjääri tipus olevad professionaalid.

 

Näituse teemapüstitus kutsus kunstnikke otsima loomeprotsessis „kulgemist“, mis võimaldas autoritel käsitleda teemasid ja motiive, mis olid nende jaoks individuaalselt kõige põnevamad.

 

„Kulgemise“ või flow defineeris psühholoogilise nähtusena Ungari päritolu psühholoog Mihaly Csikszentmihalyi. See peaks olema mänguline, rõõmu toov ja kriitikavaba protsess, millega võib kaasneda ajataju kadu, ennastunustav haaratus loomise rõõmust. Kuna enamik inimesi kogeb seda rohkemal või vähemal määral oma igapäevaelus, siis ei ole tegu ainult kunstnikele ja muusikutele määratud olekuga, vaid millegi üldinimlikuga. Niisiis, selmet anda näitusele teemaks ühist motiivi, innustati kunstnikke üles teadlikult saavutama loomingulist kulgemist ning uurida, milliseid trende ja nähtusi esile kerkib. Oluline on protsess, mille optimeerimine sõltub isiklikest eripäradest.

Näitusega kaasnes kataloog.

Kuraator Heiti Kulmar

Osalevad kunstnikud: Luisa Harjak, Reelika Harlatšov, Elize Hiiop, Kadri Jäätma, Kristiina Jakimenko, Juhan Jõers, Elle Kannike, Kersti Karu, Kati Kerstna, Tiiu Kirsipuu, Ellen Kolk, Georg Kotter, Heiti Kulmar, Leena Kuutma, Ingrid Allik, Olger Lehtsaar, Elo Liiv, Karmen Machachor, Maarit Mälgi, Paul Mänd, Mari Männa, Eneken Maripuu, Piret Meos (Uibotalu), Mare Mikoff, Meiu Münt, Iris Müntel, Ann Nurga, Jüri Ojaver, Terje Ojaver, Tamar Paal, Tõnis Paberit, Hille Palm, Per William Petersen, Rait Prääts, Kaie Pungas, Silver Rannak, Hristina Rinasci, Elise Rohtaas, Ingmar Roomets, Anne Rudanovski, Kärt Seppel, Ahti Seppet, Uku Sepsivart, Gea Sibola Hansen, Kerttu Siplane, Tõnu Smidt, Hannes Starkopf, Mari-Liis Tammi, Nele Tiidelepp, Silja Truus, Andras Tukmann, Ines Villido, Ivan Zubaka.

Fotograaf Hedi Jaansoo

Kunstifestival “Paralleelreaalsus” 25.07. – 31.08.2021

Paralleelreaalsus 25.07. – 31.08.2021

Pärnu Linnagalerii raekojas ja Kunstnike Majas

Pärnu näitusepinnad

Pärnu linnaruum

 

Ebanormaalsetel aegadel, kus elame, on kunsti ja kujutlusvoime tähendus inimeste heaolus tavaparasest veelgi olulisem. Igasugune kunstiline suund annab voimaluse laiendada, vahendada ja murda müüre, mis mõnikord meid enda sisse tombavad. Suvise Pärnu kunstifestivali mitmetahenduslik pealkiri “Paralleelreaalsus” viitas eri tasandite samaaegsele kohaloleku voimalusele meie maailmanagemises. Ja voimalusele nende tasandite ristumisteks ajas ja ruumis erineval moel ja vormis.

Eksponeeriti teemakohaseid skulptuure, objekte, installatsioone ja interaktiivseid koha- ja kontekstipohiseid teoseid Parnu kunsti eksponeerimispindadel, keskraamatukogus ja linnaruumis. Eesmärk oli pakkuda vaatajatele korgetasemelist loomingut ja uusi lahenemisi kujutavkunstis eksponeerides ideid ja teoseid, milles on motlemapanevat reaktsiooni meie kaasajale.

Näituse peakorraldaja Al Palrok.

Esinesid Sarah Nõmm, Anna-Josefine Viik, Pille Alasi, Tiiu Kirsipuu, Paul Rodgers, Jüri Ojaver, Ahti Seppet, Elo Liiv, Taje Paldrok, Al Paldrok, Rait Prääts, Per William Petersen, Aleksander Litvinov, Leonhard Lapin jt.

Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus „Puust ja punaseks“ 07. – 27. oktoober 2020

Eesti Kujurite Ühenduse aastanäitus „Puust ja punaseks“

Eesti Rahvusraamatukogu 6. korruse näitusesaalis 6. – 27. oktoobril 2020 

2020. aasta EKÜ aastanäitusel “Puust ja punaseks” eksponeeriti valik liikmete uutest ja vanematest teemaga seonduvatest töödest.

Traditsioonilises tähenduses viitab näituse pealkiri sellele, et kellelegi tahetakse asju väga selgeks ja näitlikult üheselt mõistetavaks teha – tehakse ette “puust ja punaseks”. Selle vana ütluse tähendusvälja saab aga mitmeti laiendada, tõlgendada ja interpreteerida.

Puudest saame puitu ja see on skulptoritele üks traditsioonilistest materjalivalikutest. Puu, puit ja mets on praegusel ajahetkel ühiskonna meeltes ja mõtetes. Nüüd, kus keskkonnaga seotud teemadeta ei möödu enam ükski päev, on nende sõnade tähendus aktualiseerunud ning saamas juurde uusi kihte. Puit on ka põhiline paberitootmise algmaterjal. Paber, millele trükitud kogu meie kultuuri kandev kirjasõna, on aegade muutustes tegemas ruumi digitaalsele infole nii, nagu savitahvlid kunagi tegid ruumi paberilaadsele kirjutusmaterjalile.

Puidu kui materjali läbi leiab näituse teema sidususe ka näituse toimumise koha, Rahvusraamatukoguga.

Punasel värvil on määratu lai seosteväli pärimuskultuurilisest elujõust, seostest vere ja kaitsega kuni okupatsiooniaegse riikliku kohustusliku värvini.

Skulptorite võimalus kõneleda maailmast ja maailmaga toimub läbi erinevate materjalide, millel omad mälukihid, puiduringid ning muu seosteruum. Individualistlikul ajastul on igaühel omad arusaamad, teema- ning rõhuasetused, kujundlikud “punasega” märgitud teemad – nii ühiskondlikud kui isiklikud, millele tähelepanu pöörata ning mida esile tuua.

Näitusel osalesid Airi Luik, Tiina Teemägi, Gea Sibola Hansen, Tõnis Paberit, Rait Pärg, Mikhail Duhomenok, Al Paldrok, Leena Kuutma, Tiiu Kirsipuu, Tauno Kangro, Rait Prääts, Hille Palm, Ahti Seppet, Elo Liiv, Iris Jurma, Jaan Luik, Piret Meos, Mari-Liis Tammi, Ahti Seppet, Mare Mikof, Maarit Mälgi (KK Pallas), Anne Rudanovski, Silja Truus, Ekke Väli, Aili Vahtrapuu, Raimo Kuusik, Aime Kuulbusch, Terje Ojaver, Jüri Ojaver, Per Petersen, Vergo Vernik, Aleksander Litvinov, Jass Kaselaan, Ellen Kolk, Airike Taniloo, Georg Kotter, Tõnu Smidt, Eneken Maripuu, Ilme ja Riho Kuld ning Tõnu Maarand.

Näituse kureerisid Tiiu Kirsipuu, Aime Kuulbusch Mölder, Leena Kuutma, Gea Sibola Hansen ja Mari-Liis Tammi Kelder.

Rahvusvaheline skulptuurifestival “Unenägu – Vertikaalsed piirid” 07. – 31. august 2020

Rahvusvaheline skulptuurifestival “Unenägu – Vertikaalsed piirid”

Kuupäev: 7.  – 31. august 2020

Koht: Pärnu Keskraamatukogu, Pärnu Linnagalerii ja linnaruum. 

“Unenägu – Vertikaalsed piirid” 

Kunsti võib käsitada maailma tunnetamise pideva ümbermõtestamise territooriumina. Tänavuse festivali teema valik seab küsimuse alla piiri (tee, mis piirneb kahe piiri vahel), tsooni, intervalli, normi, marsruudi, lõpu, eralduspunkti ja piiride tunnetamise eri meelesesundite vahel – unenäo ja reaalsuse, nähtamatu ja nähtava, olemasoleva ja kujutletava, ärkveloleku ja uinumise, müstilise ja tavapärase vahel. 

Vertikaalne piir on õhuke ja habras, nähtamatu joon, mida on võimalik näha ainult elulises kunstitoimes.

“Nähtumuse materiaalne loomus eeldab tema ruumilist piiritlemist, ent nähtumuse sisemine loomus ei ole piiratud mateeria ulatusega ruumis. Mida sügavamale me tungime nähtumuse sisemusse, energia loomusse, seda enam muutub nähtumus ise ruumiliselt vähem piiratuks, muutub üha suuremal määral asukohatuks. Selles protsessis on oluline tähtsus ühel kuuenda meele olulisel aspektil – unenäokehal.”

Linnaruumis tulevad eksponeerimisele suuremõõtmelised objektid, mis ilmestavad suvist Pärnut ja lisavad väärtust kaasaegsesse professionaalsesse kultuuriruumi. 

Skulptuurinäitusega kaasnevad workshopid

Festivali raames parandatakse ka Pärnu rannapargi skulptuurialleel eksponeeritud skulptuurid. 

Näituse kuraator Al Paldrok

Näituste kujundaja Taje Tross 

Osalevad kunstnikud: Leena Kuutma, Ahti Seppet, Leonhard Lapin, Al Paldrok, Aime Kuulbusch, Tiiu Kirsipuu, Jaak Soans, Ekke Väli, Leonhard Lapin, Simson von Seakyll, Vergo Vernik, Al Paldrok, Taje Paldrok, Jüri Ojaver, Terje Ojaver, Rait Pärg, Paul Rodgers, Leena Kuutma, Gea Sibola, Juhani Järvinen (Soome), Payton Koranek (USA), Fernando Ortega (Bilbao), Rihards beltiš (Läti). Linnaruumis eksponeeriti Mare Mikofi ja Mari-Liis Tammi installatsioone. Avamisel toimus Raamatukogu ees toimus performanceid Linda & Aura (Soome) ja “Luulerünnak” Jürgen Rooste & Kalev Vapper (Eesti).

“ULTIMATE BEAUTY – ÜLIM ILU” 10.-30.08.2019

“Ülim Ilu” – Meis kõigis on ülim ilu. Kuidas ja kas me seda näeme on küsimus.
Kuidas ilu endas välja tuua ja kui lihtne on sellest ilma jääda?!

“Illusioonid ja meelepete – Ülim Ilu” on lugu tunnetest, emotsioonidest ja muudest tundlikest asjadest, mis on seotud suhete ja armastusega. Näitus keskendub kahes aspektis intiimsusele (mis on loomulikult väga üksteisega seotud) – hing ja liha. Festivali näitused tõmbavad vaataja tähelepanu nii vaimsele kui ka lihaselisele kogemusele. Mõnikord on meil tunne, et meie ümbritsev maailm on väga materialistlik, et tunnetele ja emotsioonidele pole ruumi. Seekord tahame olla väga isiklikud ja rääkida intiimsusest, suhetest ja muudest ehk ebamugavatest teemadest. Me tahame meenutada, et maailma keskmes on inimene ja võib-olla peamine küsimus on: kuidas sa end tunned? Kui illusioon on füüsiline nähtus, siis pettekujutus puudutab vaimset aspekti. Illusiooni ja pettekujutuse erinevus seisneb uskuja tunnetuses ja mõistuses jõuda äratundmiseni, provotseerida mõnd mälestust, tekitada arutelu või teha nalja, kuid vaieldamatuks diskuteerimiskohaks siinkohal on inimese üldine konditsioon ning ihalus ülima järgi.

Näituse kuraator Al Palrdok.

Näitusel osalesid: Leonhard Lapin, Aime Kuulbusch, Paul Rodgers, Elo Liiv, Mari-Liis Tammi, Mare Mikof, Hannes Starkop, Vergo Vernik, Al Paldrok, Taje Tross, Jüri Ojaver, Jaak Soans, Ahti Seppet, Terje Ojaver, Per William Petersen, Rait Pärg, Rihards Abeltins, Helena, Tuudelepp, Renee Nonii, Shalom Neuman jt.

10. – 30.08.2019

Pärnu Linnagalerii (Uus 4)

Pärnu Kunstnike Maja (Nikolai 26)

Pärnu Keskraamatukogu (Akadeemia 3)

Pärnu linnaruum

Kujurite Ühenduse aastanäitus „Ristuvate teede aed“ toimub Tallinna Botaanikaaias 1. juuni – 31. august 2019.

Eesti Kujurite Ühenduse ja Tallinna Botaanikaaia pressiteade

Kujurite Ühenduse aastanäitus „Ristuvate teede aed“  toimub Tallinna Botaanikaaias  1. juuni – 31. august 2019. 

Näituse avamine 31. mail kell 16.00

Näituse mitmetähenduslik pealkiri  viitab nii mõnelegi olukorrale ja võimalusele meie elus.

Viitab hoolitsetud kultuurmaastikule ja jalgradadele selles, mis lubavad turvalist ja mugavat jalutuskäiku läbi kammitsetud territooriumi.

Viitab urbanistlikule tehismaastikule, kus teede ristumiskohad nõuavad liiklejatelt üksteise suhtes kõrgendatud tähelepanu või isegi teravnenud ohutunnet.

Viitab argentiina kirjanikule Jorge Luis Borges ja tema novellile „Hargnevate teede aed“, milles koos on paradoksid ja mitu lugu ning seeläbi osutub kõik ettenägemuslikult tähenduslikuks. Lugematud võimalused teede ristumisteks aias erineval moel ja vormis. Kordamööda vahelduvad realism, fantaasia, filosoofia ja mäng. Näituse osapooli – kunstitöid ja taimi – koheldakse sel ajal võrdsetel alustel. Neid puudutab seesama vihmahoog, valgus ja vari. Needsamad on linnud, tõugud ja täid. 

Näitusel esinevad Toomas Altnurme, Lea Armväärt, Rafael Daneljants, Mihhail Duhhomjonok, Eike Eplik, Iris Jurma, Bruno Kadak, Kirke Kangro, Tauno Kangro, Edith Karlson, Tiiu Kirsipuu, Ellen Kolk, Aime Kuulbusch, Raimo Kuusik, Leena Kuutma, Elo Liiv, Aleksander Litvinov, Airi Luik, Piret Meos, Mare Mikoff, Terje Ojaver, Tõnis Paberit, Al Paldrok, Hille Palm, Per William Petersen, Rait Prääts, Gea Sibola Hansen, Tõnu Smidt, Jaak Soans, Hannes Starkopf, Airike Taniloo, Mari-Liis Tammi, Aili Vahtrapuu, Vergo Vernik, Ekke Väli, Ivan Zubaka

Näituse kuraatorid: Tiiu Kirsipuu, Aime Kuulbusch, Leena Kuutma, Gea Sibola Hansen ja Mari-Liis Tammi

Näituse kujundus: Kersti Lootus, Gea Sibola Hansen ja Mari-Liis Tammi

Näituse graafiline kujundus: Tiiu Kirsipuu

 

Täname: Eesti Kultuurkapital, Eesti Kunstnike Liit, Ave Teesalu